01-SSC-0219 tưởng lửa Firewall Sonicwall TZ600 kèm gói License 1 năm với các tính năng: bảo vệ các mối đe dọa nâng cao, chống Vi rút, chống phần mềm dán điệp, dịch vụ tường lửa và ứng dụng là chọn lựa hàng đầu trong các giải pháp bảo mật hệ thống mạng.
✓ Mã sản phẩm: 01-SSC-0219