C1109-2PLTEGB Router Cisco ISR, 1x WAN, 2x LAN Gigabit CAT4 LTE GB

Router Cisco ISR C1109-2PLTEGB với 1x WAN và 2x LAN Gigabit RJ45 Ports, tích hợp công nghệ CAT4 LTE technology GB, 2x anten bên ngoài.

✓ Mã sản phẩm: C1109-2PLTEGB