C1921-4G-V-SEC/K9 Cisco 1921 Integrated Services Router

C1921-4G-V-SEC/K9 (C1921 4G V SEC K9) C1921 4G LTE 700MHz (B13) For Verizon Networks with security chính hãng giá tốt
✓ Mã sản phẩm: C1921-4G-V-SEC/K9