C2911-VSEC-CUBE/K9 Cisco C2911 UC SEC CUBE Bundle Router

Thiết bị định tuyến Router Cisco C2911-VSEC-CUBE/K9 – C2911 UC SEC CUBE Bundle, PVDM3-16, UC SEC License, FL-CUBEE-25
✓ Mã sản phẩm: C2911-VSEC-CUBE/K9