C2911-VSEC/K9 Cisco 2911 Voice Sec. Bundle, PVDM3-16, UC&SEC Lic,FL-CUBE10

Thiết bị định tuyến Router Cisco C2911-VSEC/K9 – Cisco 2911 Voice Sec. Bundle, PVDM3-16, UC&SEC License, FL-CUBE10
✓ Mã sản phẩm: C2911-VSEC/K9