C6800-48P-SFP= Cisco C6K 48-port 1GE Mod: fabric-enabled with DFC4 Spare

Cisco C6800-48P-SFP= Catalyst 6800 48 Ports 1GE SFP fiber Module Line Card with integrated DFC4 Spare
✓ Mã sản phẩm: C6800-48P-SFP=

Đánh giá C6800-48P-SFP= Cisco C6K 48-port 1GE Mod: fabric-enabled with DFC4 Spare

5 0% | 0 đánh giá
4 0% | 0 đánh giá
3 0% | 0 đánh giá
2 0% | 0 đánh giá
1 0% | 0 đánh giá
Đánh giá C6800-48P-SFP= Cisco C6K 48-port 1GE Mod: fabric-enabled with DFC4 Spare
Gửi ảnh chụp thực tế
0 ký tự (tối thiểu 10)
    +

    Chưa có đánh giá nào.

    Chưa có bình luận nào