Cisco C6800-SUP6T-XL – Digitech JSC

Line Card Cisco C9600-LC-48TX 48-port 10GE, 5GE, 2.5GE, 1GE, 100Mbps, 10Mbps multigigabit RJ45 Copper nonblocking, sử dụng kết nối với Supervisor Engine trong dòng Cisco Catalyst 9600 giúp mở rộng hệ thống mạng, cung cấp nhiều các kết nối tăng cường hiệu suất và bảo mật.

✓ Mã sản phẩm: C9600-LC-48TX