Thiết bị mạng Switch Cisco Nexus N5K-C5672UP= 1RU

Thiết bị mạng Switch Cisco Nexus N5K-C5672UP= (N5K C5672UP=) 1RU, 32 Ports 10-Gbps SFP+, 16 Unified Ports, 6 Ports 40G QSFP+

✓ Mã sản phẩm: N5K-C5672UP=