Firewall Sonicwall 01-SSC-0028 TZ600P PoE high availability

Tường lửa Firewall Sonicwall 01-SSC-0028 TZ600P high availability có cấu hình CPU: 1.4GHz 4xcores, 10 cổng mạng tốc độ 1GbE hỗ trợ 4 cổng (PoE, PoE+), 1GB RAM, 64MB Flash.
✓ Mã sản phẩm: 01-SSC-0028