FireWall SonicWall 01-SSC-0213 TZ400 Appliance

Firewall SonicWall 01-SSC-0213 TZ400 thuộc thế hệ tường lửa tiếp theo chạy hệ điều hành SonicOS với bộ tính bảo mật hoàn chỉnh thích ứng được với các yêu cầu kết nối và bảo mật của hệ thống mạng. Ngoài ra, SonicWall cung cấp các gói Bundles phần cứng, gói nâng cấp phần mềm thêm nhiều tùy chọn cấu hình và tính năng trong việc chọn giải pháp mạng.

✓ Mã sản phẩm: 01-SSC-0213