Firewall SonicWall 02-SSC-0601 TZ300

Firewall SonicWall 02-SSC-0601 TZ300P Series có thông lượng: 750 Mbps, thông lượng IPS: 200 Mbps, chạy hệ điều hành SonicOS được thiết kết cho hệ thống mạng trong các doanh nghiệp SMB. Tường lửa 02-SSC-0601 TZ300P có thế cấp nguồn PoE với 2 cổng PoE và 1 cổng PoE+

✓ Mã sản phẩm: 02-SSC-0601