Firewwall SonicWall 02-SSC-0595 Total Secure – Advanced Edition 1 Year

Thiết bị tường lửa Firewall Sonicwall 02-SSC-0595 PoE có các cổng kết nối 10x 1GbE, 2x USB, 1x Console, 1x Expansion Slot, 4x port (PoE, PoE+) tương thích nhiều thiết bị đầu cuối.
✓ Mã sản phẩm: 02-SSC-0595