FPR-1140 Tường lửa Firewall Cisco Firepower 1000 Series

Tường lửa Firewall Cisco Firepower FPR-1140 2.2 Gbps Next-Generation Firewall (NGFW) 8 x RJ45, 4 x SFP, 1 MGMT, 1 x 200 GB Storage

Mã sản phẩm: FPR-1140