FPR2140-BUN Cisco Firepower 2140 Master Bundle

Tường lửa Firewall Cisco FPR2140-BUN Firepower 2140 Master Bundle 20 Gbps Next-Generation Firewall (NGFW) 12 x RJ45, 4 x SFP, 10G SFP+, 1/10G FTW

Mã sản phẩm: FPR2140-BUN