FPR2K-NM-8X1G Cisco Firepower 8 Port SFP 1G Network Module

Card mở rộng dùng cho Firewall Cisco FPR2K-NM-8X1G Firepower 2100 8 Port SFP 1G Network Module

Mã sản phẩm: FPR2K-NM-8X1G