ISR4351-AXV/K9 Cisco ISR 4351 AXV Bundle,PVDM4-64 w/APP,SEC,UC lic,CUBE-25

Thiết bị định tuyến Router Cisco ISR4351-AXV/K9 ISR 4351 AXV Bundle, PVDM4-64 w/APP, SEC, UC lic, CUBE-25

✓ Mã sản phẩm: ISR4351-AXV/K9