JL480A Aruba X371 400W AC Power Supply

JL480A Aruba X371 400W AC Power Supply dùng cho dòng switch Aruba 8320 Series chính hãng giá tốt
✓ Mã sản phẩm: JL480A