N35-FM-48X Cisco Nexus 3550-F Fusion Mux.

Cisco Nexus 3550-F Fusion Mux N35-FM-48X support layer1, layer 2 muxing, 3x 16 SFP+ line cards or 3x 4QSFP line cards, Connect multiple servers with a minimum of 39 ns of port port-to to-port latency for ultra-low latency order entry.

✓ Mã sản phẩm: N35-FM-48X

Đánh giá N35-FM-48X Cisco Nexus 3550-F Fusion Mux.

5 0% | 0 đánh giá
4 0% | 0 đánh giá
3 0% | 0 đánh giá
2 0% | 0 đánh giá
1 0% | 0 đánh giá
Đánh giá N35-FM-48X Cisco Nexus 3550-F Fusion Mux.
Gửi ảnh chụp thực tế
0 ký tự (tối thiểu 10)
    +

    Chưa có đánh giá nào.

    Chưa có bình luận nào