N5596UP-FAN= Cisco Nexus 5596UP Fan Module Front-to-Back Airflow, Spare

Bộ quạt Cisco N5596UP-FAN= với luồng gió thổi từ trước ra sau sử dụng cho switch Nexus.

✓ Mã sản phẩm: N5596UP-FAN=