N9K-PAC-3000W-B= Cisco Nexus 9500 3000W 200V to 240V AC PS, Port-Side Intake, spare

Cisco Nexus 9500 N9K-PAC-3000W-B= 3000W 200V to 240V AC Power Supply, Port-Side Intake, spare

✓ Mã sản phẩm: N9K-PAC-3000W-B=

Đánh giá N9K-PAC-3000W-B= Cisco Nexus 9500 3000W 200V to 240V AC PS, Port-Side Intake, spare

5 0% | 0 đánh giá
4 0% | 0 đánh giá
3 0% | 0 đánh giá
2 0% | 0 đánh giá
1 0% | 0 đánh giá
Đánh giá N9K-PAC-3000W-B= Cisco Nexus 9500 3000W 200V to 240V AC PS, Port-Side Intake, spare
Gửi ảnh chụp thực tế
0 ký tự (tối thiểu 10)
    +

    Chưa có đánh giá nào.

    Chưa có bình luận nào