QFX10002-36Q Juniper QFX10002 36-port 40GbE QSFP+ / 12-port 100GbE QSFP28 / 144-port 10GbE SFP+

Switch Juniper QFX10002-36Q QFX10002 system with 36-port 40GbE QSFP+ / 12-port 100GbE QSFP28 / 144-port 10GbE SFP+ with 2 1600 W AC power supplies and 3 fan trays.
✓ Mã sản phẩm: QFX10002-36Q