QFX5100-24Q-AA-AFO Switch Juniper QFX5100, 24 QSFP ports, Double-wide Expansion Slot

thiết bị mạng Switch Juniper QFX5100-24Q-AA-AFO (QFX5100 24Q AA AFO) QFX5100, 24 QSFP ports, double-wide expansion slot, Layer 3, AC PSU, front-to-back airflow chính hãng giá tốt
✓ Mã sản phẩm: QFX5100-24Q-AA-AFO