Router Cisco ISR4221X/K9 2x GE port, 2x NIM slot, FLASH: 8 GB, DRAM: 8 GB

Cisco ISR4221X/K9 có thông lượng 35Mbps và có thể nâng cấp lên đến 1.2Gbp thích hợp các nhu cầu kết nối ngày càng tăng của nhiều giải pháp mạng doanh nghiệp.

✓ Mã sản phẩm: ISR4221X/K9