SonicWall 01-SSC-0505 TZ400 Secure Upgrade Plus 3 Year

Firewall SonicWall 01-SSC-0505 TZ400 Bundle Secure Upgrade Plus 3 Year. Tường lửa SonicWall 01-SSC-0505 được hỗ trợ nâng cấp phần cứng, phầm mềm trong 3 năm giúp thiết bị thích ứng tốt với sự thay đổi của hệ thống mạng hiện đại.

✓ Mã sản phẩm: 01-SSC-0505