SonicWall 01-SSC-1952 NSA 2650/3650 FRU Power Supply

Bộ nguồn Optional Redundant/Replacement SonicWall 01-SSC-1952 NSA 2650/3650 FRU Power Supply chính hãng tốt nhất, stock số lượng lớn, dùng để thay thế nâng cấp cho các dòng firewall NSa Series.
✓ Mã sản phẩm: 01-SSC-1952