SonicWall NSa 5650 01-SSC-4342 with Advanced Edition 1Y License

Tường lửa SonicWall NSa 5650 (01-SSC-4342) tích hợp license TotalSecure Advanced Edition 1 năm, cung cấp các tính năng bảo mật nâng cao, bao gồm dịch vụ 24×7 Hỗ trợ với phần firmware.

✓ Mã sản phẩm: 01-SSC-4342