SonicWall TZ370 (02-SSC-2825) Appliance

Thiết bị tường lửa SonicWall TZ370 (02-SSC-2825) Appliance chính hãng giá tốt, cung cấp 8 Ports 1GbE RJ45, 3 Gbps Firewall inspection throughput, sử dụng tốt nhất cho hệ thống từ 11 đến 25 user.

✓ Mã sản phẩm: 02-SSC-2825