SonicWall TZ470 (02-SSC-6792) Total Secure – Essential 1 Year

Firewall SonicWall TZ470 (Part Number: 02-SSC-6792) được tích hợp license Essential Protection Service Suite 1 Năm, cung cấp các tính năng bảo mật cần thiết cho doanh nghiệp.

✓ Mã sản phẩm: 02-SSC-6792