SonicWall TZ470 (02-SSC-6794) Total Secure – Advanced 1 Year

Firewall SonicWall TZ470 (Part Number: 02-SSC-6794) được tích hợp license Advanced Protection Service Suite 1 Năm, cung cấp các tính năng bảo mật nâng cao cho doanh nghiệp vừa và nhỏ.

✓ Mã sản phẩm: 02-SSC-6794