SonicWall TZ470 (02-SSC-7257) Total Secure – Threat 1 Year

Firewall SonicWall TZ470 (Part Number: 02-SSC-7257) được tích hợp license Threat Protection Service Suite 1 Năm, đầy đủ CO CQ, phân phối toàn quốc.
✓ Mã sản phẩm: 02-SSC-7257