Sophos XSBZTCHC4 4 port 2.5GbE copper PoE FleXi Port module

Sophos XSBZTCHC4 4 port 2.5GbE copper PoE FleXi Port module (for XGS 2xxx/3xxx/4xxx models only). Card mạng mở rộng trang bị 4 cổng RJ45 2.5 GbE, cấp nguồn PoE, dùng cho các dòng FireWall XGS 2xxx, 3xxx, 4xxx.

Mã sản phẩm: XSBZTCHC4