Switch cisco Nexus N2K-C2248PQF 48×1/10GE + 4x40G QSFP+

Thiết bị mạng cisco Nexus N2K-C2248PQF (N2K C2248PQF) 10GE Fabric Extender, 2PS, 4 Fan, 48×1/10GE (SFP/SFP+) + 4x40G QSFP+(includes “8 FET-40G” or “4 FET-40G and 16 FET-10G…

✓ Mã sản phẩm: N2K-C2248PQF