Switch Cisco Nexus N3K-C3172PQ-XL 48 SFP+ and 6 QSFP+ ports

Thiết bị mạng Switch Cisco Nexus N3K-C3172PQ-XL (N3K C3172PQ XL) 48 SFP+ and 6 QSFP+ ports

✓ Mã sản phẩm: N3K-C3172PQ-XL