Digitech JSC – Switch Cisco Nexus N5K-C5672UP-16G=

Thiết bị mạng Switch Cisco Nexus N5K-C5672UP-16G= (N5K C5672UP 16G=) 1RU, 24 ports 10-Gbps SFP+, 24 Unified Ports, 6 Ports 40G QSFP+ Spare

✓ Mã sản phẩm: N5K-C5672UP-16G=