Tối ưu mạng với Cisco Nexus N5K-C5696Q

Thiết bị mạngSwitch Cisco Nexus N5K-C5696Q (N5K C5696Q) 5696Q Chassis 6PSU, 4 FAN, No LEMs

✓ Mã sản phẩm: N5K-C5696Q