Switch Juniper QFX5120-48YM-AFI 48x25GbE + 8x100GbE port MACsec AES256 AC

Thiết bị chuyển mạch Switch Juniper QFX5120-48YM-AFI 48x25GbE + 8x100GbE port MACsec AES256 AC back to front air flow

✓ Mã sản phẩm: QFX5120-48YM-AFI