Thiết bị tường lửa SonicWall SOHO 250 02-SSC-0938

Thiết bị tường lửa 02-SSC-0938 SonicWall SOHO 250 Appliance được sủ dụng rộng rãi cho các hệ thống mạng doanh nghiệp vừa và nhỏ. FireWall SOHO 02-SSC-0938 có thiết kế dạng để bàn, chạy hệ điều hành SonicOS với bộ tính năng bảo mật, định tuyến là chọn lừa phù hợp cho nhiều yêu cầu giải pháp mạng.
✓ Mã sản phẩm: 02-SSC-0938