WS-C2960L-24PS-LL Cisco Catalyst 2960L 24 Ports GigE PoE+, 4x1G SFP, LAN Lite

Thiết bị chuyển mạch Switch Cisco WS-C2960L-24PS-LL Catalyst 2960L 24 Cổng Gigabit 10/100/1000 Ethernet PoE+ 195W, 4 x 1G SFP Uplink, LAN Lite

✓ Mã sản phẩm: WS-C2960L-24PS-LL