C2911-AXV/K9 Cisco 2911 AXV Bundle, PVDM3-16,APP,SEC,UC Lic,CUBE-10

Thiết bị định tuyến Router Cisco C2911-AXV/K9 2911 AXV Bundle, PVDM3-16, APP, SEC, UC License, CUBE-10
✓ Mã sản phẩm: C2911-AXV/K9