C927-4PM-SEC Cisco ISR Router with VDSL/ADSL2+ Annex M, SEC License Bundle

Thiết bị định tuyến Router Cisco C927-4PM-SEC có 1 cổng WAN  tốc độ 1GbE, 1x VDSL/ADSL2+ Annex M, 4x LAN Port GE. C927-4PM-SEC được tích hợp licnese SEC vớ các tính năng IP Base + Advanced Security: Zone-based firewall, IPsec VPN, DMVPN, FlexVPN, GET VPN, SSL VPN tăng cường khẳ năng kết nối và bảo mật cho hệ thống mạng.

✓ Mã sản phẩm: C927-4PM-SEC