Citrix ADC MPX 15100

Thiết bị cân bằng tải Citrix ADC MPX 15100 : is a 2U appliance. This platform has two 8-core processors and 128 GB of memory. The appliance provides a total of 16 Ethernet 25G ports.

Đánh giá Citrix ADC MPX 15100

5 0% | 0 đánh giá
4 0% | 0 đánh giá
3 0% | 0 đánh giá
2 0% | 0 đánh giá
1 0% | 0 đánh giá
Đánh giá Citrix ADC MPX 15100
Gửi ảnh chụp thực tế
0 ký tự (tối thiểu 10)
    +

    Chưa có đánh giá nào.

    Chưa có bình luận nào