FireWall SonicWall 01-SSC-0516 Wireless with TotalSecure 1 Year

Firewall Sonicwall 01-SSC-0516 TZ400W Wireless là thiết bị bảo mật với bộ tính năng bảo mật, định tuyến kèm tính năng phát WiFi chuẩn 802.11AC. Sonicwall FireWall 01-SSC-0516 được Bundle gói dịch vụ TotalSecure 1 năm với các tính năng bảo mật toàn diện và được hỗ trợ kỹ thuật 24×7 từ SonicWall.

✓ Mã sản phẩm: 01-SSC-0516