Firewall Sophos XG 106 / XG 106w

Model: Firewall Sophos XG 106 / XG 106w

Detail: ● Recommended for 11-25 User Network ● Threat Protection Throughput: 150 Mbps ● Site-to-Site VPN Tunnels: 300 ● Concurrent Sessions: 3,200,000 ● Revision Number: 1

Đánh giá Firewall Sophos XG 106 / XG 106w

5 0% | 0 đánh giá
4 0% | 0 đánh giá
3 0% | 0 đánh giá
2 0% | 0 đánh giá
1 0% | 0 đánh giá
Đánh giá Firewall Sophos XG 106 / XG 106w
Gửi ảnh chụp thực tế
0 ký tự (tối thiểu 10)
    +

    Chưa có đánh giá nào.

    Chưa có bình luận nào