Firewall WatchGuard Firebox M270

Model: Firewall WatchGuard Firebox M270

Detail: Firewall throughput: 4.9 Gbps, UTM throughput: 1.6 Gbps, VPN (IMIX): 480 Mbps – 8 x 1Gb Ethernet interfaces. Concurrent connections: 2,000,000

Đánh giá Firewall WatchGuard Firebox M270

5 0% | 0 đánh giá
4 0% | 0 đánh giá
3 0% | 0 đánh giá
2 0% | 0 đánh giá
1 0% | 0 đánh giá
Đánh giá Firewall WatchGuard Firebox M270
Gửi ảnh chụp thực tế
0 ký tự (tối thiểu 10)
    +

    Chưa có đánh giá nào.

    Chưa có bình luận nào