FPR2K-NM-8X1G-F Cisco Firepower 8 Port 1G Copper FTW Network Module

Card mở rộng cho Firewall Cisco FPR2K-NM-8X1G-F Cisco Firepower 8 Port 1G Copper FTW Network Module for Firepower 2130 and Firepower 2140

Mã sản phẩm: FPR2K-NM-8X1G-F