LINKSYS WAP300N

Model: Linksys Wireless Access Point N300 Dual Band – WAP300N

Detail: Wireless Access Point chuẩn A+N phát hai băng tần (2.4GHz và 5GHz) đồng thời để tối đa hoá băng thông và giúp tránh nhiễu mạng. – Bao gồm 1 Port WAN 10/100 Mbps. Thiết kế 2 anten ngoài. – Tốc độ Wifi lên đến 300Mbps.