N5548P-FAN-B= Cisco Nexus 5548UP Fan Module with Back to Front Airflow

Bộ quạt Cisco N5548P-FAN-B luồng khí thổi từ sau ra trước sử dụng cho switch Nexus 5548UP.

✓ Mã sản phẩm: N5548P-FAN-B=