SonicWall NSSP 15700 02-SSC-2722 Appliance

Thiết bị tường lửa Firewall SonicWall NSSP 15700 (02-SSC-2722) chính hãng giá tốt. SonicWall NSSP 15700 cung cấp 105 Gbps Firewall throughput, 80M kết nối đồng thời, đáp ứng truy cập lên tới 10,000 user.
✓ Mã sản phẩm: 02-SSC-2722