Switch Cisco Nexus N3K-C3232C 3232C 32 x 100G Ports

Thiết bị mạng Switch Cisco Nexus N3K-C3232C (N3K C3232C) Nexus 3232C 32 x 100G,1RU switch

✓ Mã sản phẩm: N3K-C3232C