WS-C2960L-24PQ-LL Cisco Catalyst 2960L 24 Ports GigE PoE, 4x10G SFP+ LAN Lite

Thiết bị chuyển mạch Switch Access Cisco WS-C2960L-24PQ-LL Catalyst 2960L 24 port 10/100/1000 Ethernet PoE+ 195W Layer 2, 4 x 10G SFP+ LAN Lite

✓ Mã sản phẩm: WS-C2960L-24PQ-LL